Fundraising zakódovaný v DNA organizace

Je možné, aby se rozvoj dárcovství stal základním pilířem strategie organizace? Proč je důležité prosazovat „donor-centered fundraising“? Co musíte udělat, aby začalo platit heslo „Fundraising leads the brand“? Jak efektivní je spojení PR a fundraisingu do jednoho týmu? Čím zajistíte kontinuitu a udržitelnost rozvoje zdrojů v organizaci?

Jana (vedoucí na odchodu) a Lenka (nástupkyně) s vámi budou sdílet příběh fundraisingu Sue Ryder. Podělí se o to, co znamenalo budovat dárcovství od nuly, jak se v Sue Ryder dostali až ke kampani zaměřené na velké dárce a jak jim kampaň změnila pohled na priority ve fundraisingu. Dozvíte se, v čem byla užitečná koronakrize a jaké to je předávat klíčovou pozici v organizaci v nestandardních podmínkách.

Co se naučíme:

  • Jak získat lidi v organizaci pro myšlenku rozvoje dárcovství.
  • Jak vypadá v praxi vztahový fundraising na různých úrovních a pro různé cílové skupiny.
  • Jak odráží plán činnosti fundraisingu a komunikace strategii organizace.

Tento blok je určený hlavně pro:

  • Lídry NNO, zakladatele, členy správních rad
  • Fundraisery
  • Pracovníky PR a komunikace

Fundraising od mála Prehodnocovanie stratégie
Location: Dátum: 12. novembra 2020 Čas: 09:45 - 10:30 Jana Havlenová
Sue Ryder (CZ)
Lenka Stárková
Sue Ryder (CZ)