Dúhová stužka

Kampaň Dúhová stužka má za cieľ viditeľne vyjadriť podporu LGBT+ komunite na Slovensku, aby sa cítili bezpečne. Samotná kampaň sa stala virálnou v online priestore aj vďaka zapojeným influencerom a verejnosti, ktorí cez sociálne siete zdieľali symbolické pripnutie stužky, čím vyjadrili svoj postoj, že LGBT+ ľudí akceptujú. Do kampane sa v roku 2021 zapojilo takmer 1700 ľudí a prispeli sumou cca 18-tisíc eur na Prizmu – komunitné a poradenské centrum v Košiciach. Tento rok Dúhová stužka bude ako platforma, ktorá má za cieľ podporiť rôzne LGBT+ organizácie na Slovensku (v rámci spolupráce), ktorej cieľom bude osloviť čo najviac ľudí aj v online ako aj offline priestore.

Čo sa naučíme?

  • Ako prepojiť online a offline fundraising,
  • Ako nastaviť kampaň tak, aby bola virálna a úspešná fundraisingovo,
  • Kroky a nastavenie kampane,
  • Komunikačné kanály (FB/IG),
  • Prácu s influencerami,
  • Ako spolupracovať s organizáciami naprieč Slovenskom (ak máme jeden hlavný cieľ),
  • Fundraisingové nástroje (ktoré boli využité v kampani).

Tento blok je určený pre širokú verejnosť.

Fundraising od mnohých
Location: Dátum: 13. mája 2022 Čas: 13:20 - 14:20 Radoslava Nováková
Saplinq (SK)