Automatizace procesů pro fundraising

Pokud chce organizace efektivně využít svých zdrojů, měla by investovat mj. do informací, a to nejen peníze, ale i čas. Informace jsou žádaným artiklem dnešní doby. V prostředí NNO mluvíme o informacích o našich dárcích. Pokud chceme tyto informace vytěžit na maximum, je více než na místě mít svoje data rozumně automatizovaná. A protože už jsme profíci, ukážeme si pokročilé fundraisingové procesy.

Co si ukážeme:

  • Pokročilé fundraisingové procesy v CRM.
  • Automatické segmentace dárců na základě jejich vlastností.
  • Fundraisingovou analytiku.
  • Funkce rozpoznávání recurrentních dárců.
  • Modul pro telefundraising.

Tento blok je určen hlavně pro:

  • Management NNO.
  • Fundraisery NNO.

Fundraising od mnohých
Location: Dátum: 12. novembra 2020 Čas: 14:40 - 15:25 Aleš Jeník
CRM pro neziskovky (CZ)