Ako systematicky transformovať neziskovku na cieľavedomú organizáciu sledujúcu vyšší zmysel?

Obdobie COVID-19 ešte viac zdôraznilo poznatok, že v dnešnej dobe zlomových zmien sa dlhodobo presadia iba organizácie a firmy, ktorých kultúra sa vedome a systematicky opiera o zmysluplnosť a autentickosť a teší sa z rôznosti.

Čo sa naučíme:

Ako môže naša organizácia dávať zo seba to najlepšie, rásť, mať vplyv a dokázať odovzdať štafetu aj ďalšej generácii? Prezentácia načrtne teóriu i prax pre transformáciu a rozvoj organizácií tak, aby boli tým najlepším, čím môžu byť, smerom “zvnútra von”: v účele svojej existencie, v líderstve, v stratégii, v organizácii a procesoch, v komunikácii.

Prístup sa opiera o multidisciplinárne, inkluzívne dizajnérske myslenie orientované na človeka a o sprevádzajúce poradenstvo.

Tento blok je určený hlavne pre:

  • Zakladateľov a lídrov neziskových a iných organizácií a inštitúcií.

Prehodnocovanie stratégie
Location: Dátum: 12. novembra 2020 Čas: 09:00 - 09:45 Stanislav Lencz
Consulus Slovensko (SK)