Prezentujte na SKCZKF

Slovensko-českú konferenciu o fundraisingu sa snažíme tvoriť pre vás a spolu s vami. Každý rok sa usilujeme o rôznorodú zmes zaujímavých tém, ktoré súvisia s fundraisingom, budovaním vzťahov, komunikáciou či riadením a líderstvom.

  • Máte zaujímavú fundraisingovú skúsenosť z koronakrízy, o ktorej by mali vedieť aj ostatní?
  • Kampaň, ktorá sa vám v tomto výnimočnom čase podarila, či naopak nevyšla?
  • Nové inšpirácie a trendy, ktoré môžu zaujímať aj ďalších kolegov?

Podeľte sa o ne so slovenskými a českými fundraisermi a lídrami neziskových organizácií a prezentujte na nastávajúcej Slovensko-českej konferencii o fundraisingu! Pošlite svoj návrh na prezentáciu prostredníctvom tohto formulára a možno sa stane súčasťou programu konferencie.

Všetci vybraní spíkri prezentujú ako dobrovoľníci bez nároku na honorár, pričom sa zdarma môžu zúčastniť celej konferencie. Slovenské centrum fundraisingu prepláca náklady na pobyt, stravu a cestu do/z Bratislavy.

Termín na podanie návrhov na prezentácie je 31. júl 2020.

Meno (*)

Priezvisko (*)

Názov prezentácie (*)

Druh fundraisingu (online, firmy, závety...) (*)

Krátky popis (*)

Čo sa naučíme (*)

Hlavné cieľové publikum (*)

Oblasť (*)

Profil spíkra (*)

Predchádzajúce skúsenosti s prezentovaním (*)

Organizácia

Pozícia

Krajina (*)

Telefón (*)

E-mail (*)

Web

Poznámka