Prezentujte na CZSKFK

Česko-slovenskú fundraisingovú konferenciu sa snažíme tvoriť pre vás a spolu s vami. Každý rok sa usilujeme o rôznorodú zmes zaujímavých tém, ktoré súvisia s fundraisingom, budovaním vzťahov, komunikáciou či riadením a líderstvom.

 • Máte zaujímavú fundraisingovú skúsenosť, o ktorej by mali vedieť aj ostatní?
 • Kampaň, ktorá sa vám podarila, či naopak nevyšla?
 • Nové inšpirácie a trendy, ktoré môžu zaujímať aj ďalších kolegov?

Podeľte sa o ne so slovenskými a českými fundraisermi a lídrami neziskových organizácií a prezentujte na nastávajúcej Česko-slovenskej fundraisingovej konferencii! Pošlite svoj návrh na prezentáciu prostredníctvom tohto formulára a možno sa stane súčasťou programu konferencie.

Všetci vybraní spíkri prezentujú ako dobrovoľníci bez nároku na honorár, pričom sa zdarma môžu zúčastniť celej konferencie. Slovenské centrum fundraisingu prepláca náklady na pobyt, stravu a cestu do/z Bratislavy.

Termín na podanie návrhov na prezentácie je 29. február 2024.

  Meno (*)

  Priezvisko (*)

  Názov prezentácie (*)

  Druh fundraisingu (online, firmy, závety...) (*)

  Krátky popis (*)

  Čo sa naučíme (*)

  Hlavné cieľové publikum (*)

  Oblasť (*)

  Profil spíkra (*)

  Predchádzajúce skúsenosti s prezentovaním (*)

  Organizácia

  Pozícia

  Krajina (*)

  Telefón (*)

  E-mail (*)

  Web

  Poznámka